สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง ม.มหิดล ส่งเสริมนิสิตทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเพื่อนมนุษย์ช่วงวิกฤต COVID-19

สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง ม. มหิดล ส่งเสริมนักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วงวิกฤติ COVID-19  นิสิต

สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง ม. มหิดล ส่งเสริมนักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วงวิกฤติ COVID-19  นิสิต นักศึกษาแพทย์ปี 2 เผย แม้เรียนหนักแต่ขอแบ่งเวลช่วยสังคม นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล

และมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในพื้นที่ 

โดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันละกว่า 1,000 คน จนถึงปัจจุบันรวมกว่า 20,000 คน โดยได้ระดมบุคลากรวิชาชีพทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยมหิดลมาคอยให้บริการ

ในส่วนของนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดรับสมัครจากเพจ Mahidol Volunteer ตามความสมัครใจ ซึ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ร่วมทำกิจกรรมนอกจากจะได้รับ Activity Transcript หรือ AT เป็นเครดิตในใบรายงานผลการศึกษาแล้ว ยังได้ความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาถือเป็น “สายเลือดหลัก” ของกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกิจกรรมเสริมที่ไม่ได้อยู่ในการเรียนการสอน

แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเข้ามาช่วยเหลือสังคมได้ COVID-19 ส่งผลกระทบกับคนทั้งโลก ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมามองว่า เราจะสามารถช่วยเหลือกันให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้อย่างไร

โดยนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาทำประโยชน์กลับคืนสู่สังคม ซึ่งหลักของการทำกิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ได้ทำเพื่อหวังชื่อเสียง แต่หวังที่จะทำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ “จิตวิญญาณที่แท้จริง” ของมหาวิทยาลัยมหิดล

นศพ.ปุณยาพร โง้วสวัสดิ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในความภาคภูมิใจของม.มหิดล ได้ที่เสียสละทำหน้าที่จิตอาสา ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มาตลอดเวลากว่า 2 สัปดาห์ เล่าว่า “แม้การเรียนแพทย์จะเป็นการเรียนที่ต้องใช้เวลาทุ่มเทอย่างหนัก แต่ก็ได้ใช้เวลาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่9 สิงหาคม 2564 บำเพ็ญประโยชน์ ณ จุดบริการที่ 7 ซึ่งเป็นจุดพักและรับรองการฉีดวัคซีน COVID-19 จุดสุดท้าย

ก่อนที่ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะกลับบ้าน ด้วยความยึดมั่นในพระปณิธานแห่ง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย”

ตามพระราชดำรัสที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” นศพ.ปุณยาพร โง้วสวัสดิ์ ได้เล่าย้อนไปถึงตอนสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ศิริราช อาจารย์แพทย์ผู้สอบสัมภาษณ์ถามว่า “ถ้าวันหนึ่งต้องมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่จะต้องเสี่ยง COVID-19 จะกลัวมั้ย” ตนได้ตอบไปอย่างไม่ลังเลเลยว่า ไม่กลัว

ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทันที จนเมื่อถึงเวลาปิดภาคเรียนจึงได้สมัครเป็นจิตอาสาเพื่อทำตามที่ได้ตั้งใจไว้ ด้วยความรู้สึกอยากจะก้าวออกมาจาก “safe zone” หรือ พื้นที่ปลอดภัยที่ไม่ต้องทำอะไร

แต่เลือกที่จะออกมาทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นบ้าง เพราะรู้สึกว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบโอกาสให้ตนได้เข้ามาศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ใฝ่ฝันมาโดยตลอด ทำให้ตนและครอบครัวเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ จึงอยากทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการตอบแทนบ้าง

ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับจากการเป็นจิตอาสาประจำศูนย์บริการฉีดวัคซีน ได้จากการพูดคุยกับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน แล้วรู้ว่าพวกเขารู้สึกอย่างไร จึงได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

รวมทั้งต้องค้นคว้าข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการวันต่อๆ ไป เช่น มีผู้รับบริการบางรายถามว่า “ฉีดวัคซีนไปแล้ว จะสามารถออกกำลังกายได้เลยหรือไม่” ซึ่งจากที่ตนได้ศึกษามาก่อนที่จะมาประจำจุดบริการจึงสามารถให้คำตอบได้ทันทีว่า

ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนควรเว้นช่วงหยุดพักร่างกายในระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีน เพื่อให้ร่างกายได้พักฟื้น นอกจากนี้ ยังสามารถตอบคำถามทั่วไปเช่น หากดื่มชา-กาแฟมาก่อนจะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้หรือไม่

โดยจากการค้นข้อมูล “หมอพร้อม” ทำให้ทราบว่าสามารถฉีดได้ รวมถึงยังได้แนะนำผู้รับบริการด้วยว่า หากมีอาการผิดปกติหลังฉีดวัคซีน เช่น แน่นหน้าอก มือชา ปลายเท้าชา มีตุ่มแดง หรือผิวหนังเป็นจ้ำ ควรรีบพบแพทย์ ฯลฯ สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง