ของประทานแห่งพระเยซูคริสต์

ของประทานแห่งพระเยซูคริสต์

เมื่อเราใกล้จะถึงสิ้นปีแล้ว ข้าพเจ้าอยากจะเชิญคุณสักครู่เพื่อพิจารณาของขวัญอันน่าอัศจรรย์ที่สุดของพระเยซูคริสต์ แม้ว่าเราจะไม่ทราบแน่ชัดว่าพระองค์ทรงประสูติเมื่อใด สิ่งสำคัญคือเราทราบแน่ชัดว่าพระองค์ทรงประสูติ และพระองค์เสด็จมายังโลกนี้ด้วยภารกิจพิเศษตามคำพยากรณ์และประกาศโดยสถิตในสวรรค์เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้ว เราอ่านในมัทธิว 1:21—“และเธอ [มารีย์] จะประสูติเป็นพระบุตร และ

เจ้าจะเรียกพระนามของพระองค์ว่าเยซู เพราะพระองค์

ทรงกอบกู้ประชากรของพระองค์ให้พ้นจาก บาปของพวกเขา

โอ้ ของขวัญล้ำค่าจากสวรรค์จริงๆ—พระเจ้าเอง—“เอ็มมานูเอล” มาอยู่กับเรา—เพื่อมีชีวิต สอน รักษา และตาย—เพื่อช่วยเราให้รอดจากบาปและฟื้นฟูเราให้เป็นเหมือนพระองค์! 

สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงพระชนม์และกำลังจะเสด็จกลับมาในเร็วๆ นี้—คราวนี้จะพาเราไปอยู่กับพระองค์ตลอดไป โอ้ ช่างเป็นวันที่จะเป็นไปได้อย่างไร—ทุกสิ่งเป็นไปได้โดยพระองค์ผู้ทรงถ่อมพระองค์อย่างเต็มใจ เกิดในรางหญ้าและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยเธอและฉัน 

ให้เราหยุดสักครู่ขณะที่เราพิจารณาถ้อยคำอันลึกซึ้งของทูตสวรรค์ดังที่บันทึกไว้ในลูกา บทที่ 2: 

“อย่ากลัวเลย เพราะดูเถิด เรานำข่าวดีมาสู่ท่านด้วยความปรีดียิ่งที่จะเกิดแก่คนทั้งปวง เพราะวันนี้มีพระผู้ช่วยให้รอดบังเกิดแก่ท่านในเมืองของดาวิด คือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า และนี่จะเป็นหมายสำคัญแก่พวกเจ้า พวกเจ้าจะพบทารกน้อยห่มผ้าห่อตัวนอนอยู่ในรางหญ้า”

“และทันใดนั้นก็มีทูตสวรรค์จำนวนมากพร้อมกับทูตสวรรค์สรรเสริญพระเจ้าและกล่าวว่า ‘พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด และบนแผ่นดินโลก สันติสุข ความปรารถนาดีต่อมนุษย์’” (ข้อ 10-14)

ขอให้ปีติแห่งการประสูติ สันติสุขแห่งการประทับอยู่ของพระองค์ และความหวังที่จะเสด็จกลับมาในเร็วๆ นี้ เติมเต็มหัวใจของคุณด้วยของประทานแห่งความรักที่ประเมินค่าไม่ได้

โดยทั่วไปเรียกว่า “ช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดของปี” คริสต์มาสมีความเอื้ออาทร ครอบครัวและเพื่อนฝูงมารวมตัวกันมากขึ้น และพระเยซูทรงเฉลิมฉลอง ทว่าคริสเตียนบางคนมีปัญหากับวันนี้

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 อเล็กซานเดอร์ ฮิสลอป รัฐมนตรีโปรเตสแตนต์ ได้เขียนหนังสือชื่อ  The Two Babylonsซึ่งเขาเปรียบเทียบนิกายโรมันคาธอลิกกับบาบิโลนโบราณ ด้วยความกระตือรือร้นที่จะพิสูจน์ความเชื่อมโยงดังกล่าว เขาได้ข้ามข้อเท็จจริงสองสามข้อมาหลายครั้ง 1

ความคิดที่ว่าคริสต์มาสเป็นศาสนานอกรีตเป็นหนึ่งในการก้าวกระโดดดังกล่าว นักเทศน์โปรเตสแตนต์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้ขยายเวลาตำนานหลายเรื่องที่ต้องตรวจสอบ

25 ธันวาคม

โดยอ้างว่าวันที่ 25 ธันวาคมเป็นงานฉลองนิมรอดหรือมิทรา 

การอ้างสิทธิ์นี้ไม่สามารถสนับสนุนได้เนื่องจากปฏิทินโบราณไม่สอดคล้องกับปฏิทินสมัยใหม่ของเราอย่างสมบูรณ์ และปฏิทินแบบบาบิโลนไม่สอดคล้องกันอย่างแน่นอน นี่เป็นเพราะว่าเดือนในปฏิทินโบราณส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยวัฏจักรจันทรคติซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วคือ 29.5 วัน สิบสองรอบดังกล่าวให้ 354 วันในหนึ่งปีซึ่งสั้นกว่าวัฏจักรสุริยะประมาณ 11 วัน ปีปฏิทินสมัยใหม่ของเรานั้นสั้นเช่นกัน แต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น เราทำให้มันสอดคล้องกับวัฏจักรสุริยะโดยการเพิ่มวันพิเศษทุก ๆ สี่ปี ในทำนองเดียวกัน ปฏิทินโบราณบางปฏิทินได้รับการปรับปรุงเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับวัฏจักรสุริยะ ปฏิทินชาวยิวทำเช่นนี้โดยเพิ่มเดือนพิเศษทุกๆ สองสามปี การปรับให้เข้ากับวัฏจักรสุริยะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับปฏิทินของชาวยิวเนื่องจากเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางการเกษตร เนื่องจากมีวิธีการต่างๆ ในการนำปฏิทินให้สอดคล้องกับวัฏจักรสุริยะ วันใดวันหนึ่งในปฏิทินโบราณจึงไม่ใช่วันเดียวกันในปฏิทินของเราทุกปี หากเทศกาลนอกรีตในสมัยโบราณเช่นวันเกิดของมิธราเกิดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคมในหนึ่งปี เทศกาลนั้นจะตกในวันอื่นในปฏิทินของเราในปีต่อไปอย่างแน่นอน

บางคนบอกว่าวันที่ 25 ธันวาคมเกี่ยวข้องกับการบูชาพระอาทิตย์ เหมายัน—เมื่อกลางวันสั้นที่สุดในซีกโลกเหนือ—ตรงกับวันที่ 21 หรือ 22 ธันวาคมในปฏิทินของเรา จะไม่มีวันที่ 25 ธันวาคม หากใครเฉลิมฉลองเวลากลางวันให้นานขึ้น พวกเขาจะทำเช่นนั้นในวันที่ 22 หรือ 23 ธันวาคม ชาวบาบิโลนศึกษาการเคลื่อนไหวทางดาราศาสตร์อย่างพิถีพิถันและทำนายอายัน พวกเขาไม่ต้องรอหลายวันจนถึงวันที่ 25 ธันวาคมเพื่อค้นหาว่าเวลากลางวันจะนานขึ้น

การเฉลิมฉลองนอกรีตของดวงอาทิตย์ที่ไม่สามารถพิชิตได้ ( Sol Invictus ) ในวันที่ 25 ธันวาคม ก่อตั้งโดยจักรพรรดิแห่งโรมัน Aurelian ในปี 274 AD การเชื่อมต่อ Mithra กับวันนั้นได้รับการบันทึกครั้งแรกในปี 336 AD โดย Philocalus ซึ่งเพิ่มเข้าไปใน Codex-Calendar ของเขาในปี 354 AD แต่การระลึกถึงการประสูติของพระเยซูในวันที่ 25 ธันวาคมเป็นก่อนหน้าทั้งหมดนี้ บันทึกแรกสุดที่ค้นพบคือตั้งแต่ 202 AD 2 นี่หมายความว่าคริสเตียนไม่ได้รับอิทธิพลจากวันที่นอกรีต คริสเตียนเลือกวันที่ 25 ธันวาคมตามแนวคิด Integral Year ตามประเพณีของชาวยิว อายุขัยของผู้เผยพระวจนะนั้นแน่นอนในจำนวนปี หมายความว่าผู้เผยพระวจนะเสียชีวิตในวันครบรอบการปฏิสนธิของพวกเขา พระคริสต์ถูกพิจารณาว่าสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ดังนั้นจึงคิดว่านี่เป็นวันแห่งการปฏิสนธิของพระองค์ เพิ่มเก้าเดือนตั้งแต่การปฏิสนธิไปจนถึงผลการประสูติในวันเกิดของวันที่ 25 ธันวาคม ประเพณีของชาวยิวนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนตามพระคัมภีร์ แต่เป็นพื้นฐานที่คริสเตียนยุคแรกเคยเฉลิมฉลองการเสด็จมาของพระคริสต์ในวันที่ 25 ธันวาคม ในวันนั้นอย่างน้อย 70 ปี

Credit : แนะนำ ดัมมี่